Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Fuk Luk Sau – Tři Bohové Bohatství

Dlouhý život, uznání a bohatství – tyto tři velmi oceňované úspěchy mohou být údajně přítomny u každého z nás tím, že do svých prostor umístíme tzv. Fuk Luk Sau, tři Feng Shui bohy bohatství. Důležité je zdůraznit, že bohatství v čínském slova smyslu zde neznamená jen peníze, ale komplexní dosažení úspěchů ve všech oblastech života.

Fuk Luk Sau, podobně jako většina dalších pomůcek, používaných ve Feng Shui, slouží k splnění snů snad všech lidí v průběhu historie – bohatství, moc a úspěch, doplněné o zdraví a dlouhověkost.

Vypadá to, že ať vyberete kterýkoliv Feng Shui doplněk, vždy pomáhá pro dosaženíněkterého z těchto snů. Ano, i z toho je vidět, co je pro nás důležité a čeho si ceníme nejvíce. Rádi bychom dosáhli pokud možno všech těchto kvalit a určitě se nenajde nikdo, kdo by nestál o žádnou z nich.

Fuk Luk Sau 2

Proč tedy využít Fuk Luk Sau a ne ostatní symboly Feng Shui? Protože tyto tři sošky zahrnují všechna přání.

Podle legendy jsou tito tři bohové bohatství ztělesněním nebeské energie, která má sloužit k prospěchu lidstva. Také bývají nazývání Moudří mužové nebo Bohové Hvězd.

Fuk – znamená požehnání úspěchem, zdravím a štěstím. Bývá vyjádřen figurkou, která drží v náručí dítě nebo svitek. Dítě v jeho náruči symbolizuje předávání onoho požehnání dalším generacím. Svitek zase znázorňuje význam vzdělávání pro úspěch.

Luk – toto slovo v období císařství v Číně znamenalo odměnu pro úřední osobu. Z toho je jasné, že Luk symbolizuje energii stability, úspěchu a slávy, stejně jako finanční nadbytek (ano, už tehdy se měli z pohledu běžných lidí úředníci velmi dobře a měli zaručený stabilní příjem a úspěch). Luk bývá znázorňován se zlatým slitkem (symbol bohatství) v ruce nebo drží ru yi (čínské žezlo, symbol moci a autority).

Sau znamená dlouhověkost. Jeho zpodobnění mívá vysoké čelo a široký, přátelský úsměv. V ruce drží hůl a vypadá jako velmi starý a současně zdravý muž, tedy symbol dlouhého a zdravého života. V jedné ruce často mívá broskev, která symbolizuje nesmrtelnost.

Sošky Fuk Luk Sau se dávají na místo, kde jsou dobře vidět (a mají také dobrý rozhled). Obvykle je to nějaká vyvýšená polička. Současně toto místo musí mít dobrou energii z pohledu proudění energie prostorem. Můžete je dát do kanceláře nebo doma do obývacího pokoje. Rozhodně je nedávejte do kuchyně, koupelny nebo do ložnice. A také je nepokládejte na zem.

Současně je nezbytné je poskládat do správného pořadí. Vlevo je vždy Fuk (požehnání a energie štěstí), uprostřed Luk (úspěch a finanční stabilita) a napravo Sau (dlouhověkost a spokojené prožití života), jak ostatně napovídá i jejich označení Fuk Luk Sau.

I když jim říkáme bohové, pro jejich oslovení neslouží žádné specifické modlitby, ovšem Číňané je mají ve velké úctě. Jejich sočky najdete ve většině obchodů, restaurací, kanceláří a domácností. Pravidelně pro ně pálí vonné tyčinky či nabízí “dary” v naději, že požehnání této trojice se dotkne jejich osob a podnikání.

Pozn. Článek vychází z informací z webových stránek About Home.

Fuk Luk Sau 1

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>