top of page
Feng Shui

Feng Shui je tradiční čínské umění, zaměřené na život v harmonii s okolním prostředím. Hledá a posiluje soulad všech prvků v prostorách i okolí nemovitosti a zlepšuje kvalitu života.

 

V anglosaských zemích se, když přijde na výběr nemovitosti, říká, že platí 3 hlavní pravidla: „Location, Location, Location“. A pro číňany je způsobem, jak určit správně umístěnou nemovitost, právě Feng Shui.

 

Feng Shui se totiž věnuje nejen základním věcem, jako je umístění nemovitosti v krajině nebo zástavbě. Ale především se snaží pozitivně působit ve vztahu, který vzniká mezi jednotlivými obyvateli, nemovitostí a krajinou. K tomu vychází ze starých čínských zkušeností, založených na vzájemném vlivu mezi datem narození konkrétních lidí, rokem nastěhování do nemovitosti, její orientací a umístěním v krajině. Díky tomu je Feng Shui schopno určit nejen to, zda je dům na správném místě, ale i to, zda je vhodný právě pro vás, jaké by bylo ideální rozvržení a určení místností a jejich obsazení jednotlivci, tak, aby z toho všichni měli prospěch v oblasti vztahů, zdraví i prosperity.


Pokud propojení objektů i lidí v prostorách pracuje pro vás, cítíte se lépe, jste zdravější, pozornější k okolí, jste více nabití energií, více motivovaní, , jste lépe schopni reagovat na příležitosti a všechny tyto věci dohromady vedou k tomu, že pracujete  i odpočíváte lépe a užíváte si plnějších vztahů s lidmi, kteří vás obklopují. Když jste šťastní a uvolnění, dosahujete snáze svých cílů a navíc s čistou myslí. Velmi často je projevem těchto pozitivních momentů zlepšení zdraví, prosperity a fungující partnerské či rodinné vztahy.

Které oblasti Feng Shui pomáhá řešit?

  • Zdraví

  • Vztahy mezi lidmi

  • Prosperita (individuální i kolektivní)

  • Vnitřní pocit spokojenosti a štěstí


Feng Shui nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání vztahů okolního prostředí, nemovitosti a osob, a pomáhá je nasměrovat v náš prospěch. Využívá se při stavbách a úpravách objektů či prostor spojených s naším životem – soukromým i pracovním.

Cílem je přizpůsobení jednotlivých prostor na míru konkrétní osobě či skupině lidí, která bude dané prostory využívat.

Každý z nás má prospěšné (ale i neprospěšné) oblasti a směry, které se určují na základě vašeho data narození. Ty vstupují do interakce s prostory, v nichž žijete (podnikáte) a podle těchto vztahů vzniká návrh Feng Shui úprav. Více info najdete u Podnikání a Bydlení. 

Tradiční Feng Shui je založené na komplexních metodách a přesném zaměření s individuálními výpočty pro každého člena domácnosti či firmy (např. Létající hvězdy či Osm rezidencí).


Pokud Vás principy Feng Shui osloví a získáte pocit, že by mohly být užitečné pro Vás nebo Vaši činnost, najděte si dobrého odborného konzultanta k této problematice.

A nebojte se s ním diskutovat, protože konečné rozhodnutí musí být vždy na Vás. Vy budete dané prostory obývat, resp. v nich pracovat (nebo za ně klientovi ručit).
 

Jedním ze základních konceptů čínského uspořádání světa je Teorie tří faktorů, jež ovlivňují naše životy: Nebesa, Člověk a Země. Všechny tyto tři faktory fungují ve vzájemných vztazích mezi sebou. A každý z nich působí na náš život z jedné třetiny.

Nebesa odkazují k lidskému Osudu, k životní cestě, která je nám dána v okamžiku zrození a je ovlivněna hvězdami, prvky a energií Qi, přítomnými v slunečním systému v okamžiku zrození konkrétního jedince. Čínská astrologie právě podle těchto složek určuje, jaký bude váš Osud.

Člověk odkazuje k jednáním a rozhodnutím, které každý z nás ve svém životě dělá. Tuto složku ovlivňujeme my sami.

A konečně Země odkazuje k prostředí, v němž žijeme a pracujeme, stejně jako ke vztahům, jež zde působí. To je část, kterou můžeme ovlivnit skrz Feng Shui.
Feng Shui tedy mění vaši Zemi (Prostředí, Vztahy), ale nezmění Nebesa (Osud) ani Člověka (Jednání, Rozhodnutí).  

Zajímá-li Vás Feng Shui více, přečtěte si na mém Blogu například:
Co je Feng Shui 
Historie Feng Shui Část 1
Historie Feng Shui Část 2  

bottom of page