Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Feng Shui

Feng Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti.
Tradiční Feng Shui nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání energií okolního prostředí, nemovitosti a osob, a nasměrovat je v náš prospěch. Využívá se proto při stavbách a úpravách objektů spojených s naším životem – soukromým i pracovním. Je tedy mimořádně vhodné jak pro úpravy domů, bytů, zahrad, tak i pro kanceláře, prodejny, vzdělávací objekty apod. Prostě pro všechna místa, od nichž požadujeme, aby se zde lidé cítili dobře.

Cílem tradičního Feng Shui je individuální přizpůsobení jednotlivých prostor s využitím tisíciletých čínských zkušeností. Jedná se o komplexní systém principů a pravidel, která jsou vždy přizpůsobena na míru konkrétní osobě či skupině lidí, která bude dané prostory využívat.

Tradiční školy Feng Shui jsou založené na komplexních metodách a přesném zaměření s individuálními výpočty pro každého člena domácnosti či firmy i pro každý využívaný prostor, a to navíc v závislosti na čase, v němž energie do prostoru vstoupila. Z tohoto důvodu jsou považovány za nejpřesnější a nejspolehlivější.
Tímto přístupem se liší od škol moderního Feng Shui, které neberou do úvahy čas a individualitu osob, a nabízejí univerzální řešení pro všechny, často s použitím drahých doplňků interiéru.

Staří Mistři Feng Shui zdůrazňovali, že tato metoda nevyřeší vaše problémy za vás. Feng Shui dokáže ovlivnit a změnit 1/3 lidského života, ale zbývající dvě jsou mimo dosah tohoto umění. Toto sdělení vychází z čínského rozdělení světa na oblast Nebes, Člověka a Země, kde Feng Shui představuje poslední kategorii (Zemi), ale nedokáže změnit dvě ostatní. Ovšem i vylepšení situace o 33% může mít za následek výraznou změnu kvality života, nemyslíte?
Zkuste si jako první krok spočítat své individuální Ming Kua a podívat se, které vaše směry jsou nejprospěšnější pro oblast zdraví, vztahů, prosperity, a které naopak škodlivé. Dobré směry byste ve svém životě měli upřednostňovat. Není to ani zdaleka ideální řešení, to je mnohem komplexnější a sofistikovanější, protože zahrnuje velké množství dalších faktorů, ale může vám to pomoci v rozhodování, je-li pro vás Feng Shui zajímavé. Také si můžete spočítat své znamení podle čínského solárního kalendáře a v Horoskopu najít dny, které jsou pro vaše činnosti vhodné a kdy je lépe aktivitu omezit.

K čemu Feng Shui slouží a kdy může pomoci:

Zdraví

Velké množství lidí se potýká se zdravotními problémy (častými nemocemi, úrazy) svými, či svých blízkých rodinných příslušníků. Feng Shui nemůže nahradit kvalitní léčebný proces, ale svým působením jej může podpořit. Znalec dokáže spočítat a vyhledat proudění prospěšných i škodlivých energií ve vašem domě a poradí, která místnost a umístění a nasměrování jednotlivých součástí bytu je nejvhodnější pro podporu zdraví. Úpravy je možno zaměřit na jednoho konkrétního člena rodiny, který má zdravotní potíže nebo na celkovou podporu zdraví všech členů rodiny.

Vztahy

V dnešní době, kdy máme velmi málo času na své blízké, dochází často ke zhoršení mezilidských vztahů. Ať již mezi partnery či mezi členy rodiny. I v této oblasti má Feng Shui čím pomoci. Vhodnou úpravou bytu dokáže v jeho obyvatelích rozvinout a podpořit emoční oblast se zaměřením na mezilidské vztahy. Proto, nejste-li spokojeni s vašimi vztahy partnerskými, vztahy s členy vaší rodiny (rodiče x děti, děti mezi sebou), může vám pomoci přeorganizování bytu se zaměřením na tuto oblast.

Prosperita

Ať chceme nebo ne, velká část našeho života je závislá na materiálních příjmech. Jen dostatek financí nám zajistí odpovídající bydlení, dostatek kvalitních potravin pro členy rodiny, dobré vzdělání pro děti a často i nezbytný čas k regeneraci sil a příjemné strávení volného času. Čínská společnost si byla a je této skutečnosti po tisíciletí vědoma, a proto jsou experti Feng Shui žádáni, aby poradili s umístěním a uspořádáním firemních sídel, provozoven a prodejen. Je více nežli pravděpodobné, že Feng Shui dává konkurenční výhodu firmám, které jej využijí ke svému prospěchu, což můžeme vidět na úspěchu čínských podniků a firem nejen v celosvětové ekonomice, ale už i na našem trhu.

Vnitřní pocit spokojenosti a štěstí

Také znáte místa, která když navštívíte, tak se ve vás rozhostí spokojený pocit? A naopak místa, kde se cítíte velmi špatně a nevíte proč? Týká se to vašeho domova či firmy? Potom Vám může pomoci právě Feng Shui, protože dobře provedená úprava těchto prostor dokáže změnit vnitřní vnímání a obyvatele či zákazníky učinit spokojenějšími a šťastnějšími.
Protože jednotlivci se zájmem o úpravu vlastních prostor ani architekti nejspíš nemají čas stát se kvalifikovanými Feng Shui konzultanty, bylo by dobré, aby se pokusili alespoň něco málo o tomto umění zjistit z dobrých knih a seriózních internetových stránek. Hůře se pak stanete obětí neseriózního jedince, snažícího se na jménu Feng Shui přiživit. Neberte ale za zdroj informací články v populárních časopisech a ani např. články, které vydávají Feng Shui za náboženství.
Tradiční Feng Shui, založené na komplexních metodách a přesném zaměření s individuálními výpočty pro každého člena domácnosti či firmy (např. Létající hvězdy či Osm rezidencí) je nejpřesnější a nejspolehlivější.
Pokud Vás principy Feng Shui osloví a získáte pocit, že by mohly být užitečné pro Vás nebo Vaši činnost, najděte si dobrého odborného konzultanta k této problematice.
V rámci případné spolupráce na projektu se rozhodně ptejte, proč jsou doporučení konzultanta Feng Shui právě taková a nebojte se o těchto názorech diskutovat a především je konfrontovat se svými skutečnými potřebami a přáními (např. na využití jednotlivých místností). Konečné rozhodnutí musí být vždy na Vás, protože budete dané prostory obývat, pracovat v nich nebo jste-li architektem, tak za ně klientovi ručit.

vztahy, prosperita, zdraví - s tím Vám může Feng Shui pomoci