Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Služby

Zájemcům nabízím tyto služby:

Návrh vhodného umístění, uspořádání a úprav podle principů Feng Shui:

Konzultace k problematice pro realitní kanceláře a jejich klienty
Konzultace k problematice pro designová studia, bytové architekty, architektonické ateliéry, developery, apod.

Klient dostane zpracovanou kompletní zprávu, jejíž součástí je:
• určení Ming Kua a diagramu šťastných směrů jednotlivých obyvatel prostoru
• optimalizace prostor v závislosti na energii v objektu
• vliv okolí stavby nebo prostoru – včetně návrhu jak eliminovat negativní vlivy
• návrh základních úprav interiéru pro daný prostor v souladu s jednotlivci obývajícími daný prostor
• základní barevné řešení prostoru (soulad Pěti elementů, Létajících hvězd a jednotlivých osob)
• návrh nejvhodnějšího umístění významných prvků prostoru
• určení negativních míst prostoru a jejich eliminace
• určení základní typologie jednotlivce včetně základních preventivních doporučení
Cena služeb se určuje dohodou, protože vždy záleží na požadovaném rozsahu služeb a komplikovanosti.

Orientační ceny:
Byt – od 7.000,– Kč
Dům – od 15.000,– Kč
Firemní sídlo, provozovna – od 10.000,– Kč
Součástí služby je poradenství zdarma k dané nemovitosti po dobu 6 měsíců.

Kritéria pro určení ceny:
• velikost plochy (počet místností)
• počet osob sdílejících daný prostor, protože všechny výpočty probíhají s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců
• přítomnost dalšího pozemku
Samozřejmostí je vystavení Příjmového dokladu.

Při zpracování diagnostiky objektu (domu, bytu, kanceláře, prodejních prostor apod.) a návrhu jeho úprav používám následující směry a postupy tradičního čínského Feng Shui:
• Okolní prostředí a tvar krajiny – San He Luan Dou (San che luan tou)
• Létající hvězdy – Xuan Kong Fei Xing (Süan kchung fej sing)
• Osm rezidencí – Ba Zhai (Pa čaj)

Feng Shui služby