Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Feng Shui pro podnikání – část II.

Zdeněk Kurfürst
Klíčová slova: Podnikání – Byznys – Feng Shui / Fengshui – Feng Šuej / Fengšuej

Tato série článků je především pro ty, kteří by rádi poznatky Feng Shui (česká transkripce Feng Šuej) přenesli i do podnikání. Mnoho věcí, které se zde dočtete, však platí univerzálně i pro obytné budovy.

Výběr vhodné budovy

Při dalším posuzování vhodné budovy musíme vzít v úvahu následující faktory: nejbližší okolí, vstup do budovy, vzhled vstupní haly, vnější architektonické rysy budovy (okna, vnější plášť budovy atd.), vnitřní specifika budovy (výtahy, schodiště, chodby).

Nejbližší okolí

Z hlediska nejbližšího okolí nejhorší situace nastane v případě, že firma sídlí v budově při úzké, často velice frekventované, komunikaci a navíc je obklopena vysokými budovami. Úzká silnice totiž omezuje volné a plynulé proudění energie. Navíc vysoké budovy vytváří v ulici stín a přeměňují neutrální, a často i pozitivní, energii v destruktivní.

Mnohem vhodnější situace nastane, je-li budova umístěna v řidší a nižší zástavbě, ideálně u parku či jiné zeleně.
Vhodným prvkem z pohledu Feng Shui je i velké parkoviště, které není součástí budovy. Naopak parkoviště přímo v budově se považuje za zdroj špatné energie.
Nejvhodnějším tvarem pro oblast těsně před vchodem do budovy je čtvercové nebo oválné „náměstí“, které tvoří součást designu budovy. Vyjímku tvoří situace, kdy přímo proti budově končí silnice a jejjí ústí míří proti vstupu do budovy. Stejně tak není vhodná ani pozice po stranách zakončení silnice, ústící do „náměstí“.

Hlavní vchod

Uspořádání vstupu je velice důležitým faktorem, protože na něm záleží jaká energie po stránce kvalitativní i kvantitativní do budovy vstupuje. Pokud do budovy nemůže vejít dostatek prospěšné energie, potom ji nemohou získat ani firmy, které zde sídlí. A pokud se již zde energie mění na negativní, je jasné, jaká energie proudí do prostor, kde sídlí jednotlivé firmy (obchody, kanceláře, atd.).

Proto například, bude-li se prostor vstupu zužovat, prospěšná energie bude stlačována a nebude mít možnost se roztáhnout. Firmy umístěné uvnitř budovy tak nebudou podporovány silami, která jsou spojeny s prosperitou, harmonií a zdravím.

Dalším nevhodným případem je, máme-li vstup do budovy fyzicky oddělen od okolí. Např. velké sloupy, které vizuálně brání před vstupem.

Vhodný je široký vstup, takže provoz dovnitř i ven z budovy může proudit plynule bez překážek. Otočné dveře nejsou „zakázané“, ale měly by být dostatečně široké.

Vstupní hala

Pro vstupní halu platí následujcí základní principy. Nejvhodnějším typem je otevřený prostor, který je přirozeně osvětlen denním světlem bez potřeby umělého osvětlení (za normálních podmínek). Pokud je v hale umístěna zeleň a případně fontánka, je to většinou jen ku prospěchu věci, protože posílí pozitivní energii. (Ale pozor, může nastat případ, kdy element Dřeva u rostlin nebo Vody u fontány se dostane do rozporu s Létajícími hvězdami konkrétní budovy. Proto je vždy lépe si nechat určit vhodné „vybavení“ u odborníka. Některé školy Feng Shui ošem přítomnost „vody“ ve vstupní hale považují vždy za výhodu. Je to proto, že proudící voda pomáhá distribuovat energii ze vstupní haly do dalších prostor.).

Zcela nevyhovující je naopak případ, kdy hned za vstupními dveřmi je schodiště nebo výtah a budova zcela postrádá vstupní halu.

Ani úzká chodba, doplněná vrátnicí, nepředstavuje ideální tvar z hlediska Feng Shui.
V obou případech totiž schází prostor, kde by se mohla shromažďovat pozitivní energie, nabírat sílu a dále plynout do nitra budovy.

Vnější a vnitřní charakteristika budovy

Některé charakteristické znaky pro určení vhodné a nevhodné budovy jsme si již ukázali v druhé části této série. Nyní přidáme několik dalších vnějších znaků, a podíváme se na interiér budovy.
Takže na co se máte před výběrem budovy dále podívat?

Vnější rysy budovy

Charakter a tvar oken budovy

Při dalším posuzování vhodné budovy musíme vzít v úvahu následující faktory: nejbližší okolí, vstup do budovy, vzhled vstupní haly, vnější architektonické rysy budovy (okna, vnější plášť budovy atd.), vnitřní specifika budovy (výtahy, schodiště, chodby).

Barva budovy

Tmavé barvy posilují nepříznivou energii a současně budí dojem, že budova je sevřená do sebe, což omezuje rozšiřování podnikání. Proto není vhodný např. černý mramor nebo tmavé zdivo.

Naproti tomu světlé barvy posilují pozitivní energii a tvoří dojem otevřeného a přátelského prostoru.
Za zcela nevhodné se považují reflexní materiály, které odrážejí energii pryč od budovy.
Je snad samozřejmostí, že fasáda budovy by měla být nepoškozená a čistá.

Vnitřní uspořádání budovy

Významnou roli při rozvodu energie po budově totiž hrají výtahy, schodiště a chodby, a pro ně platí některé společné prvky. Vždy upřednostňujeme velké a prostorné. A také světlé, přičemž nejenom světlými barvami vymalované, ale nejlépe, má-li do nich v dostatečné míře přístup přirozené světlo.
Před výtahy a v mezipatrech je dobré mít dostatečně velký prostor, aby se zde energie nestlačovala.
Rovněž chodby by měly široké, bez velkých zákrutů a „tajných zákoutí“, kde by byla energie polapena do pastí a nemohla by volně proudit po budově. Také není příliš vhodné, jsou-li po chodbě rozmístěny dveře do jednotlivých kaneláří vždy přímo proti sobě, ale tato chyba je téměř standardem v našich končinách, takže jen těžko najdete budovu, kde by tomu tak nebylo.

Schodiště je z hlediska rozvodu energie velmi důležité. Je víc než vhodné, abyste v budově neměli točité schodiště, protože to dokáže přeměnit pozitivní energii v negativní. A čím je užší, tím je to horší. Za nevhodné točité schodiště považujeme tvar, kdy je v jednom úseku schodiště zakroucené o více než 360°.
Proto upřednostňujeme klasický tvar schodiště s velkými odpočivadly v patrech i mezipatrech. Platí zde přímá úměra mezi šíří schodiště, velikostí mezipater a prouděním prospěšné energie. Čím více prostoru energii dáte, tím bude mít lepší kvalitu.
Dejte si také pozor, aby jednotlivé schody nebyly příliš vysoké a také, aby jednotlivé úseky schodiště nebyly příliš dlouhé, protože po nich by se energie „valila“ velkou rychlostí do spodních pater a neměla by možnost distribuce v jednotlivých patrech.

Ve vztahu k výtahům, chodbám a schodištím ještě zmíním jednu věc.

Je zcela nevhodné, nachází-li se vstup do vaší firmy (kanceláře, ale i bytu) přímo naproti výtahu nebo schodišti. A zrovna tak je i špatně, končí-li chodba vstupem do vašich dveří.

Tak, a to je k tomuto tématu vše a náš seriál zde končí. Samozřejmě, že zde uvedená fakta nejsou kompletní pro určení vhodnosti prostor pro konkrétní druh podnikání a osobu majizele či šéfa firmy, ale dá se říci, že v obecné rovině zde uvedená fakta stačí k vytvoření jasné představy o budově.

Ke komplexnímu zpracování vhodnosti pro konkrétní firmu (kancelář) musíme posoudit spojení s konkrétními osobami, a proto musíme ještě zapojit kalkulace Ming Kua, Létajících hvězd a Osmi směrů.

Pozn.: Neuvážené používání principů Feng Shui bez znalostí všech souvislostí může přinést více škody než užitku. Proto se, pokud toto umění chcete použít, vždy raději svěřte do rukou znalce. Seriózní poradci studiu tohoto umění věnovali často dlouhé roky, které přečtení pár knih nebo článků na Internetu nemůže nahradit.

Komentáře

  1. Michal Novák says:

    Děkuji za pěkný článek

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>