Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Bohové bohatství

Autor: Lilian Too
Překlad: Zdeněk Kurfürst

Myšlenka specifických bohů bohatství (majetku) je velmi asijská. Čína i Indie mají mnoho bohů pro tento subjekt, přičemž někteří z nich jsou uctíváni jako prospěšní speciálně v období čínského nového roku. To je koneckonců také období, kdy je nejvhodnější doba pozvat Boha bohatství do svého domu. Vyberte si osobního Boha bohatství, ke kterému cítíte osobní vztah a přineste jej do svého domu ve svůj úspěšný den a hodinu.

V první části článku se dozvíte něco všobecného o čínských božstvech bohatství a i o tibetských, známých jako Jambhalové. Modlitby k nim jsou obdivuhodně krásné, především, když si stále uvědomujeme původní motivaci k tomu, stát se bohatým – nejen pro vlastní prospěch, ale také pro možnost filantropie a štědrosti.
V různých tradicích Asie je mnoho rozdílných bůžků pro bohatství. Korejci i Thajci mají vlastní Buddhy bohatství. Tibeťané mají pět bohů bohatství Jambhala. Čínští taoisté mají k tomuto několik různých bohů a také nezapomínejme na Osm Nesmrtelných a Smějícího se Buddhu, kteří jsou velmi prospěšní, pokud jsou v domě přítomni, ať už na kresbách nebo jako sošky. Nejpopulárnějším bohem bohatství je Bůh tří hvězd, známý jako Fuk Luk Sau, který symbolizuje bohatství, zdraví a dlouhověkost.

Fuk Luk-sauMým oblíbeným bohem je Tsai Shen Yeh, který je obvykle zobrazován jak nabízí zlatý ingot a nasedá nebo již sedí na divokém tygrovi. Mám dva opravdu pěkné kousky, jeden kde stojí a drží zlatý ingot, a druhý, kde je oblečen v zeleném dračím obleku a sedí na tygrovi. Oba mám umístěné ve svých vhodnýh oblastech, jeden blízko vstupních dveří a druhý tak, aby na vstupní dveře přímo viděl.

Protože se věnuji buddhismu v linii tibetské tradice Gelugpa, používám i tzv. Jambhalův vodopád. Tibetští bohové bohatství – Jambhalové – se liší od taoistických v tom, že jsou nejdřív posvěceni a poté umístěni na speciální oltář, kde je proud čisté vody, který jim shora padá na hlavy. Tibeťané věří, že Jambhala nese promyku (malý savec, který vypadá jako krysa), která ze sebe dáví krásné klenoty, které značí bohatství. Umístění Jambhaly v domě tak přitahuje neustálý proud finančních úspěchů.

Umístění bůžků bohatství v domě, speciálně směrem k hlavním dveřím, údajně vede k transformaci vstupující energie v prospěšnou energii. Také mohou být umístěni na vyvýšeném místě (stolku nebo desce) v jídelně nebo obývacím pokoji.

Čínští podnikatelé věří ve své soukromé bohy bohatství, které obvykle umisťují do vnitřní svatyně ve svých kancelářích. Obvykle jsou umístěni za zády podnikatele, což symbolizuje podporu bohů v podnikatelských plánech. Obvyklý názor je, že čím větší je soška boha bohatství, tím je i silnější. Například Fuk Luk Sau je nezbytnou výbavou většiny čínských domácností. Bohové nejenom že dohlíží na materiální stránku života obyvatel, ale také je všeobecně chrání před zlými lidmi.

Číňané rozlišují mezi válečnými a civilními, přičemž nejvýznamějším je Zhao Gong Ming. Civilními bohy pro účely bohatství jsou Bi Gan a Fan Li, válečným je Kuan Yu. Také máme každodenní bohy bohatství – Wu Lo Chai Shen a Li Shi Xian Guan, a také boha, spojeného s třínohou žábou, jménem Liu Hai.

Tsai Sheng Yeh

Tsai Shen-yehJe nejvlivnějším a nejpopulárnějším Bohem Bohatství uznávaným a vzývaným číňany po celém světě. Také je znám jako Zhao Gong Ming a je velmi silným božstvem, které přináší příznivý osud a chrání před pohromami. Je považován za natolik laskavého a soucitného, že nedokáže odříct žádnou modlitbu a prosbu, směřovanou k jeho osobě. Je jako náramek, plnící všechna finanční přání svých přívrženců.

Obvykle je zobrazován, jak jede na černém tygrovi. Někdy mívá hustý plnovous a tmavou tvář. V rukách drží bič, ale dříve býval často zachycován se zlatým ingotem v dlaních. Legendy o něm hovoří jako o předním generálovi starověké Číny. Buddha jej nazval “Xuan Tan Zhen Jun” a dal mu na starost rozdělení bohatství a štěstí mezi lidi. Od té doby rozděluje poklady země a přináší štěstí těm, kteří jej pozvou do svých domovů. Jeho přítomnost údajně zajišťuje, že v ponikání nevzniknou dluhy a špatné obchody. Proto nepřekvapí, že většina byznysmenů má obvykle obraz Tsai Shen Yeha jak doma, tak i ve své kanceláři.

Válečný bůh bohatství

Kuan Yu, také známý jako Kuan Kung (Kwan Kung, generál Kwan), je jedním z nejpopulárnějších bohů bohatství mezi podnikateli. Jeho přítomnost nejenom chrání, ale také pomáhá překonat konkurenci. Pokud je ve vašem podnikání velmi ostrá konkurence, pak potřebujete nejagresívnější ztvárnění Kuan Kunga, zachyceného v rouchu Devíti Draků. Když je umístěn uvnitř domova nebo podnikatelských prostor a směřuje přímo pohledem na vstupní dveře, potom nejenom přitahuje bohatství, ale také chrání. Za časů Válčících států byl Kuan Kung odvážným, spravedlivým a věrným generálem.

Existuje mnoho typů ztvárnění Kuan Kunga, ale stojící nebo jedoucí na koňském hřbetu jsou považovány za nejvhodnější pro podnikatele. Stojící Kuan Kung symbolizuje jeho odvahu a kuráž uprostřed nesnází, a proto je toto zpodobnění vhodné pro podnikatele, kteří prochází složitým obdobím. Kuan Kung na koňském hřbetu přináší rychlost a pružnost reakce v obtížných situacích. Kůň je vznešené stvoření, které má sílu pomoci vám překonat konkurenci. Kuan Kung by měl vypadat divoce a jeho obočí bývá vykresleno směrem vzhůru, aby zdůraznilo kuráž v jeho výrazu.
Při výběru vhodného zachycení Kuan Kunga je potřeba se zaměřit na jeho výraz tváře. Čím zuřivěji a kurážněji vypadá, tím efektivnější je jeho pomoc při podpoře vašeho podnikání. Význam má i velikost. Čím je větší a těžší, tím silnější je jeho energie. Vhodným termínem pro umístění figuríny Kuan Kunga do vašich prostor je váš příznivý den, který nekoliduje s vaším zvířecím znamením. Nestavte jeho sochu na zem, ale umístěte jej na vyvýšené místo, odkud vidí na vstupní dveře.

Kuan Kung

Civilní bohové bohatství

Prvním je Bi Gan, jehož původ sahá až k dynastii Shang. Bi Gan byl strýčkem Císaře Zhou, staral se o státní pokladnu a byl známý tím, že nestranně rozděloval císařské bohatství mezi lid. Byl natolik populární, že časem se z něj stal civilní bůh bohatství.

Dalším je Fan Li, jenž byl vynikajícím politikem, stratégem a prosperujícím podnikatelem. Oplýval nadáním i moudrostí a pověst si získal tím, že pomohl Císaři sestavit a vycvičit jeho armádu. Poté odešel na odpočinek a s rodinou se odstěhoval na venkov, kde mu jeho finanční schopnosti pomohly nastřádat obrovské bohatství, jehož většinu rozdělil mezi lid. Pro svou filantropii se záhy stal legendárním a i on byl časem uznán jako bůh bohatství.

Bohové bohatství Pěti směrů

Těchto Pět bohů bohatství přichází z pěti různých směrů – východu, západu, severu, jihu a z centra. Podle pověstí, pokud se vám podaří získat požehnání pěti Bohů bohatství, společně nazývaných Wu Lo Chai Shen, potom je jedno kde žijete nebo kam cestujete, vždy se setkáte s finančními úspěchy. Podnikatelé rádi přijímají darem postavy Wu Lo Chai Shen, takže pokud si nejste jistí, co dát svému obchodnímu partnerovi, toto je velmi dobrý dárek, jenž se předává pátý den Čínského Nového roku. Tradice říká, že pokud umístíte Wu Lo Chai Shen na svůj oltář a denně sem dáte oběti (zapálené vonné tyčky, apod.), vaše podnikání se bude velmi dobře rozvíjet a prosperovat. Pokud jej umístíte ve svém domově, tak vám zajistí dobré příjmy v nadcházejícím roce.

Li Shi Xian Guan je božstvem, které doprovází Boha bohatství. Li Shi znamená profit z transkací. Mezi číňany se používá následující postup. Přilepíte jeho obrázek na vnitřní stranu vstupních dveří podniku, abyste naznačili nadbytek zisku.

Dalším z Bohů bohatství je Liu Hai, který bývá přezdíván “Hai Chan Zi”. Chan zde odkazuje ke známé třínohé žábě, jejíž pouhá přítomnost údajně přitahuje peníze. Také tato žába má léčit jed v těle a posilovat srdce. V minulosti se na ni nahlíželo jako na vzácný zdroj pro léčbu nemocí a nositele šťastného osudu.

Legenda říká, že Liu Hai použil šňůru mincí k tomu, aby vytáhl třínohou žábu z moře, a proto tato vzácná žába přináší peníze a štěstí. Liu Hai žábu vycvičil k tomu, že plivala peníze kolem sebe vždy, když před ní zacinkal mincemi. Tímto způsobem Liu Hai pomohl mnoha chudým lidem a díky tomu se on i želva staly nesmrtelnými jako prospěšné a silné symboly bohatství.

3-nohá žába

Tibetští bohové bohatství

Legenda o bozích Jhambalech se vztahuje až k dobám Shakyamuni Buddhy (Šakjamúni). Příběh praví, že láma Atisha, velmi uznávaný vysoce postavený láma z linie Gelugpa, se procházel po Boghgaje, když potkal starého muže umírajícího hlady. Velmi ho zasáhlo utrpení starého muže a tak si uřízl kus masa a nabídl jej staříkovi. “Jak bych mohl jíst maso z mnicha?”, potřásl hlavou stařec. Láma Atisha si lehl na zem a pocítil bezmoc a smutek. Náhle se před ním objevilo bílé světlo. Byl to Buddha soucitu, který řekl Atishovi: “Zjevím se jako Jhambala, Buddha bohatství, abych pomohl trpícím bytostem. Ulehčím jim v jejich utrpení takže se budou moci věnovat dobrým skutkům.

Jhambalové

JhambalaVěří se, že jsou převtěleními Chenreziga, Všeslitovného Buddhy, projevujícími se jako Buddha dávající bohatství. Indický původ příběhu je odlišný a odráží se ve vzhledu těchto bůžků. Během let se vytvořil ne jeden, ale pět Jhambalů, každý se svojí vlastní mantrou a postupy, jež pomáhají odstranit chudobu a vytvořit finanční stabilitu.

Z těchto pěti znám postupy využití jen u Bílého a Žlutého Jhambaly, protože ty jsem se naučila od svého drahého učitele. Měla jsem i to štěstí, že se mi dostalo iniciace do postupů Bílého Jhambaly od Rinpočheho.

Žlutý Jhambala sedí na lotosu, slunci a měsíčním kotouči. Drží v levé ruce promyku, která z úst chrlí nádherné klenoty.

Bílý Jhambala sedí na sněžném lvu, někteří umělci jej zachycují vsedě na drakovi, a i on má v levé ruce promyku, jež vyplivuje diamanty a ozdoby.

Další Jhambalové jsou Černý, který je zachycován ve stoje s hrozivým výrazem a je obklopen ohnivým kruhem. Zelený Jhambala je obvykle zachycován v objetí své choti a Červený Jhambala bývá zobrazován s hlavou slona. Existují názory, že Červený Jhambala je zobrazením hinduistického boha bohatství, Pána Ganéši. Všech pět Jhambalů drží promyku chrlící klenoty v levé ruce. Právě tato promyka přináší bohatství do domácností, když provádíte rituály spojené s Jhambaly se správnou (altruistickou) motivací.

Jak je známo, je-li člověk bohatý, tak je snazší nebýt sobecký a stát se štědrým. Takže cílem využití Jhambaly je vyhnout se strachu o peníze, takže nejste znepokojováni chudobou a nedostatkem peněz. Nejlepším způsobem, jak si vyžádat pomoc Jhambaly je umístit jej k neustálému proudu vody. Pokud možno u toho recitujte odpovídající mantry a potom vaše prosby budou velmi silné.

Kdysi mi někdo vyprávěl, že když Devadata, žárlivý bratranec Buddhy Šakjamúniho, házel kameny na Buddhu, Jhambalové byli poblíž a kameny zasáhli Bílého a Žlutého do hlavy a Černého do břicha. Proto jsou Bílý a Žlutý spokojení, když na jejich hlavy padá voda. To jim odlehčuje od bolesti. Ze stejného důvodu by Černému měla voda proudit na břicho.

Jedním ze způsobů umístění Bílého Jhambaly je najít jeho malý obrázek a dát jej pod šestistupňový vodopád. Umístěte jej do severozápadního rohu obývacího pokoje, přičemž nejvhodnější je první den Nového roku.

Jhambala

Indický bůh bohatství

Ganéša, bůh se sloní hlavou

GanéšaV hinduistické mytologii je Ganéša mladším synem Šivy a Parvati. K jeho sloní hlavě se vztahuje mnoho legend, z nichž nejznámější hovoří o tom, jak Parvati, když se koupala, požádala Ganéšu, aby hlídal. Když chtěl za ní do lázně vejít Šiva, jeho syn se mu postavil do cesty. Naštvaný Šiva mu usekl hlavu. Parvati mu řekla, ať okamžitě dá synovi jinou hlavu a Šiva použil hlavu prvního tvora, na kterého narazil, což byl zrovna slon.

Podle jiné legendy Parvati, oslněná krásou svého syna, požádala Sani, aby se na něj podívala. Zapomněla přitom, že pohled Sani spaluje předměty na prach. Ve strachu Parvati přiběhla za bráhmou, který jí řekl, ať místo původní použije první hlavu, kterou bude moci najít.

Posvátný znak “Óm”, s nímž je Ganéša spojován, souvisí s třetí legendou. Podle ní Parvati jednoho dne uviděla znak “Óm”, který přetvořila ve dva slony a z jejich spojení vznikl Ganéša. Poté opět vytvořili znak “Óm”, ale ten je od té doby znám jako znak Ganéšův.

Ganéša, také známý jako Ganapati, je velmi uznáván Hindy, především těmi, kteří podnikají. Je obecně uznáván jako Bůh moudrosti a Odstraňovatel překážek. Jeho obraz v domě je brán jako známka přítomnosti úspěchu.

Je běžné začínat společenské události usmiřováním Ganéši a staré sanskrtské práce jej v tomto smyslu zmiňují. Jeho nejčastější zobrazení jej zachycují jako tlouštíka, obvykle žlutě vymalovaného. Ve svých čtyřech rukách drží ulitu, disk, hůl a leknín. Jeho sloní hlava má pouze jeden kel. Jako mnoho dalších indických božstev, i on má dopravní prostředek, v jeho případě krysu. Ta je obvykle u jeho nohou, i když někdy Ganéša sedí obkročmo na ní.

Ganéša je bez diskuze nejroztomilejším z božstev, díky vystouplému bříšku a záři v očích. Samozřejmě máme mnoho příležitostí, při nichž je Ganéša uctíván a je také nedílnou součástí mnoha hindských domovů. Těžko najdete materiál, na němž by nebyl zobrazen – kámen, sklo, textil, papír, bambus, dřevo i bronz …

 

Komentáře

  1. Tomáš says:

    Koukám, že Hinduismus je velice “mnoho božské” náboženství 😀 Já byl hotov už z tohoto článku: http://www.exotickapriroda.cz/blog/clanky/indicka-goa-domov-nejsvetejsiho-ganese a teď když jsem si přečetl tento článek, který je podrobnější co se týká Hinduismu, tak mi jde hlava kolem 😀

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>