top of page
Nabízené služby

• Posouzení lokality/objektu pro  stavbu či koupi nemovitosti.

• Vnitřní uspořádání prostor k bydlení či podnikání a souvisejících prostor.

• Návrh úprav a uspořádání venkovních prostor - zahrady, dětská hřiště, sportovní zařízení atd.

• V případě zájmu update souboru opatření a vyladění prostor v závislosti na změnách okolností. Sem patří drobné stavební úpravy, noví uživatelé prostor, změna okolí atd. Interval podle vašich potřeb. Jde o služby, jež nevyžadují kompletní nový rozbor, který by byl pro vás zbytečně ekonomicky náročný.

Stanovení ceny

Cena služeb se určuje dohodou, vždy záleží na požadovaném rozsahu služeb a komplikovanosti. Nejdříve si ujasníme Vaše představy a požadavky prostřednictvím mailu nebo po telefonu - v tomto okamžiku stanovím hrubý odhad ceny. 
Pokud se dohodneme, následuje úvodní osobní návštěva a rozhovor s majiteli s konkrétní prohlídkou pozemků, nemovitostí. Po této návštěvě jsem schopen určit víceméně přesnou cenu mých služeb.

Před úvodní návštěvou očekávám úhradu nákladů s ní spojených (můj čas, doprava podle vzdálenosti - od 2.000,- Kč). Tato nevratná záloha je v případě pokračování projektu již součástí finální ceny.

Kritéria pro určení ceny:

• konkrétní požadavky klienta na rozsah a zaměření rozboru a návrhů

• velikost plochy (počet místností), uspořádání pozemku, návrh úprav zahrady ...
• počet osob sdílejících daný prostor, protože všechny výpočty probíhají s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivců. U firem je vhodné se zaměřit na důležité osoby.

• počet mých návštěv u Vás

Cena - od 10.000,- Kč

bottom of page