top of page
Pro bydlení
Jak může Feng Shui podpořit váš domácí spokojený život?

Podle vašich potřeb je možné ve Feng Shui návrhu úprav upřednostnit zaměření na zlepšení následujících oblastí - Bohatství, Zdraví, Vztahy a Štěstí. Je důležité si ujasnit, v které z nich potřebujete podporu, a podle toho je možné i směřovat celý návrh. Na základě požadavků se řeší umístění důležitých prvků - jídelní stůl a umístění jednotlivců kolem něj, pracovní stoly, postele, vhodné místo pro vzdělávání/práci/odpočinek. Pokud je to možné, tak i určení jednotlivých místností a jejich rozvržení. Např. umístění ložnice do nejvhodnější místnosti a postele do oblasti, která je konkrétně pro vás prospěšná pro oblast Zdraví, máte-li zdravotní problémy. Dále můžete využít barev či tvarů k posílení prospěchu jednotlivců.

Zdraví

Mnoho lidí se potýká se zdravotními problémy (častými nemocemi, úrazy) svými, či svých blízkých rodinných příslušníků. Feng Shui nemůže nahradit kvalitní léčebný proces, ale svým působením jej může podpořit. Znalec poradí, která místnost a umístění a nasměrování jednotlivých součástí bytu je nejvhodnější pro podporu zdraví. Úpravy je možno zaměřit na jednoho konkrétního člena rodiny, který má zdravotní potíže nebo na celkovou podporu zdraví všech členů rodiny.

Vztahy

V dnešní době, kdy máme velmi málo času na své blízké, dochází často ke zhoršení mezilidských vztahů. Ať již mezi partnery či mezi členy rodiny. V této oblasti má Feng Shui čím pomoci. Vhodnou úpravou bytu dokáže rozvinout a podpořit mezilidské vztahy. 

Bohatství/Prosperita - Ekonomická svoboda

Ať chceme nebo ne, velká část našeho života je závislá na materiálních příjmech. Jedna z možností, kterou můžete při úpravách podle Feng Shui principů upřednostnit, je Prosperita. Ať chceme nebo ne, velká část našeho života je závislá na materiálních příjmech. Jen dostatek financí nám zajistí odpovídající bydlení, dostatek kvalitních potravin pro členy rodiny, dobré vzdělání pro děti a často i nezbytný čas k regeneraci sil a příjemné strávení volného času. Feng Shui umožňuje zaměření na tzv. Prosperitu (Bohatství neboli příjmy). Ideální je tuto úpravu dělat v oblastech, kde se Bohatství buduje - domácí kancelář, dílna, obchod, studovna pro děti (budoucí Prosperita). Obvykle se tato varianta dělá pro člena rodiny, který přispívá největší částí do rodinného rozpočtu.

Štěstí - vnitřní pocit spokojenosti

Také znáte místa, která když navštívíte, tak se ve vás rozhostí spokojený pocit? A naopak místa, kde se cítíte velmi špatně a nevíte proč? Dobře provedená úprava Feng Shui prostor dokáže změnit vnitřní vnímání a obyvatele (i návštěvy) učinit spokojenějšími a šťastnějšími.

 

Nastane-li ve vašem životě změna priorit, Feng Shui se vždy dokáže přizpůsobit aktuálním potřebám. A většinou k tomu není potřeba víc, než základní úpravy interiéru. Více v nabídce Služeb.

 

Některé texty z mého Blogu, vztahující se k Bydlení:

Kuchyně podle Feng Shui

Partnerství, vztahy a láska
 

bottom of page